سرمقاله

ضرورت بازاندیشی و بازکنشی در پنداشت ها و کنش ها

محمدعلی نویدی

شناسنامهروزنامه سياسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول: محمدعلی وکيلی
تلفن: ۸۸۹۷۵۷۱۰ - ۸۸۹۸۶۶۱۲
نمابر: ۸۸۹۷۵۷۰۹
سازمان آگهی‌ها: 09122717503
سازمان شهرستان‌ها: ۸۸۲۴۲۲۱۴ - ۸۸۲۶۳۶۹۶
سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۶۰۰۰۴۰۴۰۰۰
چاپ: ریحان - 65586801
توزیع: نشرگستر - 61933000
نشانی: تهران، زرتشت غربی نرسيده به بيمارستان مهر، پلاک ۵۶ طبقه همکف


ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام