تکبر، طمع، شهوت،حسادت، خشم، شکم پرستی و تنبلی در نمایشگاه عکس زهرا خرمی
سندروم آکواریوم

ادب و هنر - تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
گروه هنری: سندروم آکواریومی نام نمایشگاه انفرادی عکس زهرا خرمی عکاس هنری روایی شامل هشت اثر، به صورت روایی و با بهره گیری از عکاسی صحنه آرایی، و یک ویدیو مستند است. وی که دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه غرب از تهران است، در این نمایشگاه نگاهی فلسفی داشته بر گناهان مرگبار (کبیره)، که بر اساس بسیاری از ادیان ریشه تمام گناهان است. از آن جمله در الهیات مسیحی فهرستی از هفت گناه مرگبار ارائه شده و باور بر این است که ارتکاب هر یک از این هفت گناه مجازات آتش و خشم خدا را به همراه دارد. این گناهان عبارت اند از: تکبر، طمع، شهوت، حسادت، خشم، شکم پرستی و تنبلی.
موضوع پرداخته شده در نمایشگاه «سندروم آکواریومی» معرفی این اعمال نه به عنوان گناه مرگبار بلکه به عنوان میل و گرایش انسان است. به عقیده عکاس، آن چه این امور را در زمره گناهان قرار داده، و باعث بروز معضلات و مشکلات اجتماعی بسیاری شده، عدم برقراری و حفظ تعادل در پرداختن به هر یک از این امیال هفت گانه است. از کشته شدن هابیل توسط قابیل تا جنگ های جهانی و بروز بسیاری اتفاقات که روزانه در رسانه ها و اخبار شاهد آن هستیم، ریشه همه را می توان در افراط در پرداختن به هر یک از این امور دانست. در سوی دیگر تفریط و منع از پرداختن به این اعمال نیز نه تنها باعث بروز سختی های بسیاری برای خود فرد می شود، بلکه بر جامعه نیز اثرات مهلکی می تواند داشته باشد. در چنین تفکری که بعضا ناشی از برداشت غلط از باورهای مذهبی است، فرد سعی در کشتن این امیال طبیعی در نفس خود می کند. تفریطی بیمارگونه به امید گرفتن پاداشی که در نظر او تنها به اندازه باز شدن یک در با آن فاصله دارد. دری که با مرگ او گشوده خواهد شد، و پاداشی شاید به باور او از جنس همان امیال هفت گانه. این تلاش، نه تنها فشار روانی و جسمی برای فرد به همراه دارد، بلکه آرامش افراد جامعه را نیز بر هم می زند. نمود بارز این تفکر را می توان در پیدایش معضلی مانند داعش و پدیده وهابیسم یافت.
علت نام گذاری این نمایشگاه به سندروم آکواریومی شباهت زیاد جامعه بشری به آکواریوم است. ماهی ها به طور مستقیم و گاه غیر مستقیم متاثر از کیفیت سلامت خود و دیگر ماهی ها هستند. هر باکتری، بیماری و آلودگی از هر ماهی می تواند موجب نابودی ماهی های دیگر شود. نکته جالب در مورد ماهی های آکواریومی این است که برای زنده ماندن نیاز به حفظ تعادل در میزان باکتری های موجود در آکواریوم دارند. میزان بالای باکتری ها باعث اسیدی شدن آب شده و مرگ ماهی ها را به دنبال خواهد داشت. از طرفی، پاک و عاری بودن آکواریوم از هر گونه باکتری نیز موجب بالا رفتن سطح آمونیاک آب شده که این نیز می تواند به مرگ ماهی ها منجر شود. علاوه براین ماهی ها برای بقا نیاز به حفظ تعادل خود در آب دارند؛ که این عمل توسط کیسه هوا صورت می گیرد. چنان چه کیسه هوا دچار آسیب شود ماهی نمی تواند تعادل خود را در هنگام شنا کردن حفظ کند.
زهرا خرمی در ویدیویی شامل مصاحبه هایی که با افرادی با ملیت های مختلف انجام داده، ضرورت و طبیعی بودن پرداختن به این امیال را نشان داده است. وی با اشاره به فلسفه لکان در مورد میل، بر اهمیت و نقش امیال در حفظ و تداوم حیات و نسل بشر اشاره کرده است. میل نه تنها روابط بین انسان ها را پدید می آورد بلکه جریان آن را نیز تعیین می کند. میل بیانگر رابطه هستی با کمبود است و به برکت آن هستی وجود دارد. این کمبود انسان را از بدو تولد تا لحظه مرگ همراهی می کند، زیرا انسان بر خلاف حیوان که از اول به میل غریزی و شعور فطری مجهز است، نا کامل و زودرس به دنیا می آید و از بدو تولد به کمک دیگران وابسته است. میل، خمیرمایه ایجاد ارتباط با دیگران برای رسیدن به کمال می شود. به همین دلیل انسان باید به میل خود وفادار باشد و آن را زنده نگاه دارد، چرا که میل تضمین کننده سعادت و آرامش زندگی اوست.
web site hit counter