برگزاری مراسم کاشت نهال در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان

ایران زمین - تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
مراسم کاشت نهال در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان با همکاری انجمن حامیان توسعه خوزستان به مناسبت هفته درختکاری برگزار شد. پیرو جلسات صورت گرفته مابین معاونت بهره برداری برق منطقه ای خوزستان با انجمن حامیان توسعه خوزستان در خصوص ایجاد فرهنگ درختکاری و ترغیب پرسنل این معاونت در امر نهال کاری و حفظ و مراقبت از محیط زیست مراسمی به مناسبت هفته درختکاری برگزار شد. در این مراسم با همراهی انجمن حامیان توسعه خوزستان و پرسنل معاونت تعدادی نهال میوه در چند قسمت از محوطه معاونت بهره برداری کاشته شد. انجمن حامیان توسعه خوزستان از انجمن های فعال در کاشت نهال و ترویج این فرهنگ در استان به خصوص شهر اهواز است. web site hit counter